Dajte si pozor na možné zneužite Vašich osobných údajov

V poslednej dobe sa téme zneužitia osobných údajov dostáva čoraz väčšej pozornosti na základe nedávneho fiaska, ktoré spôsobil Facebook. Môžeme si tak všimnúť pár zmien týkajúcich sa upozornení a žiadaní súhlasu o používaní našich údajov pri návšteve viacerých stránok. Upozornenia a žiadosti o súhlas sa týkajú cookies čo znamená, že weby žiadajú náš súhlas k použitiu našich údajov k vyhľadaniu relevantnej reklamy na základe informácií, ktoré vyhľadávame a stránok, ktoré navštevujeme.

mobil

O rozruchu verejnosti, ktorý spôsobil Facebook zneužitím profilov svojich návštevníkov ste už pravdepodobne počuli. No ruku na srdce, tento nedávny incident náš osobný život nejako vážnejšie neovplyvnil, išlo o hromadné zneužitie profilov. No môže nastať situácia, v akej bude zneužitie zamerané konkrétne proti vašej osobe a to jedincom, alebo určitou spoločnosťou. Táto situácia by sa nás osobne asi dotkla viac a preto sa zameriame na túto tému z pohľadu jednotlivca.

  • V niektorých prípadoch sa môžeme stretnúť s pojmom phishing. Je to činnosť, pri akej sa dotyčný snaží podvodným spôsobom dostať informácie týkajúce sa hesiel, napríklad k bankovému účtu.

Čo sa týka osobného poškodenia, v tomto prípade môže páchateľ využiť vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska, pracoviska, školy, rodné číslo, informácia o zdravotnom stave, pohlavie, vierovyznanie, sexuálna orientácia). Ďalej môže využiť fotky alebo videá z vášho súkromia do podoby, ktorá by vás zahanbila či dokázala vytvoriť zlú povesť. Využiť sa dá i informácia o vašom finančnom stave v podobe informácií o vašom príjme či súčasnom majetku.

skupina

Tieto súkromné informácie unikajú na základe e-mailov, SMS správ, četu na diskusných fórach, vytvorením príspevku na webovej stránke, v neposlednom rade na sociálnych sieťach a to i v prípade, kedy sa spoločnou fotografiou alebo informáciou nemusíme pochváliť my sami, ale môže ju vypustiť náš kamarát.
Internet, weby, sociálne siete a naša nepozornosť robí túto prácu spojenú so zneužitím našich osobných údajov oveľa jednoduchšou.