Zabrániť šíreniu ohňa dokážu len spoľahlivé a odolné konštrukcie

Kolaudácia novostavby umožňuje začať danú budovu užívať, to znamená, že tá spĺňa všetky požiadavky bezpečnej stavby, že konštrukcie sú certifikované a odskúšané v renomovaných inštitúciách sveta. Riešenie pre bezpečné požiarne uzávery kam patria okná, dvere, steny aj fasády, ponúkajú rôzne firmy, medzi nimi aj spoločnosť ALUPROF.

ALUPROF patrí k spoločnostiam, ktoré na trh dodávajú spoľahlivé riešenia systémov pre protipožiarne dvere Lmmont, okná, steny a fasády budov. Každý z týchto systémov má certifikát kvality od renomovaných skúšobní na svete napríklad v Nemecku, Poľsku alebo na Slovensku. Ich ponuka je zostavená zo systémov, ktoré sú odolné proti požiaru a zároveň sú dizajnovo prepracované, preto sa môžu pochváliť množstvom stavieb na svete, kde už tieto systémy boli použité.

dvere, kľúčka

Všetky ich prezentované konštrukčné riešenia sú predovšetkým kvalitné, moderné a certifikované. Vyrábajú sa z hliníka a môže ísť o dvere, okná, steny a fasády, ktoré majú moderný štýl, takže skvelo zapadnú do súčasnej architektúry. Hliník je veľmi spoľahlivý materiál, ktorý sa dá použiť na výrobu okien a dverí, fasád či stien s jednoduchým, ale aj izolačným zasklením. Sklo takisto prešlo testami a je vhodné do týchto uzáverov, pretože spĺňa požiadavky na odolnosť proti požiaru.

Konštrukcie, ktoré sa uvádzajú ako protipožiarne, sú vybavené mnohými prvkami s protipožiarnou odolnosťou, medzi ne patrí napríklad aj špeciálna ohňovzdorná vložka a podobne. Sklo takisto patrí k bezpečnostným a spoľahlivým súčastiam konštrukcií. ALUPROF je spoločnosť, ktorej meno je zárukou kvality a spoľahlivých riešení v oblasti požiarnej bezpečnosti, o čom svedčí aj mnoho stavieb po celom svete, kde sa tieto konštrukcie využívajú.

Ohen

Ceny protipožiarnych konštrukcií sú iba orientačné, aby si zákazník mohol urobiť predbežnú kalkuláciu, no je potrebné každý systém oceniť samostatne, pretože cenu ovplyvňuje množstvo použitého materiálu, prevedenie a jeho náročnosť a tiež možná nutnosť výroby napríklad špeciálnych atypických prvkov či iných súčastí a podobne.