Vylepšujú sa aj zatepľovacie materiály

V súčasnosti sa vo veľkom zatepľujú nielen novostavby, ale aj staršie budovy, pretože vykazujú únik tepla a tepelné straty sa prenášajú do zvýšených nákladov na ich vykurovanie. Najznámejší a najčastejšie používaný je polystyrén, ktorý je ľahko dostupný.

Úpravy si vyžadujú aj staršie budovy

Polystyrén je dnes už každému dobre známy, pretože sa stal izolačným materiálom, ktorým sa bežne zatepľujú mnohé stavby. Má však aj niekoľko nevýhod, medzi ne patria slabšie tepelno-izolačné vlastnosti a tiež má nízku odolnosť voči požiarom. Jeho obľúbenosť a vysoký dopyt pritlačil na výrobcov, aby sa snažili zlepšiť spomínané nedostatky, a tak vyvinuli novší typ polystyrénu s názvom grafitový polystyrén. Od klasického v bielej farbe sa líši už na pohľad, ako názov napovedá, jeho farba je sivá.

Zloženie grafitového polystyrénu je trocha odlišné od toho bieleho, výrobca ho totiž obohatil o milióny buniek izolantu, ktoré obsahujú stopovú prísadu grafitu. Práve tie majú na svedomí jeho lepšie izolačné vlastnosti, pretože s vysokou účinnosťou odrážajú teplo k jeho zdroju a zvyšujú ich účinnosť o 20%. Grafitové dosky majú výborný pomer kvality a ceny, za čo môžu moderné technológie, ktoré zabezpečujú stálosť kvality a minimálnu energetickú náročnosť pri ich výrobe. grafitový polystyrén Polystyrén sa vyrába v hrúbkach od 50 až do 200mm a jeho využitie je pri zatepľovaní kontaktným spôsobom nízkoenergetických stavieb.

Jeden z izolačných materiálov

Použitie polystyrénu je vo väčšej miere na fasády, ale niektoré hrúbky je možné využiť pri zatepľovaní šikmých striech, stropov, píimuroviek, vnútorných stien či vonkajších stien s mechanickou povrchovou úpravou. Aplikácia grafitového polystyrénu si vyžaduje dodržiavanie správneho technologického postupu, pretože v opačnom prípade by sa mohla izolácia poškodiť, čo by malo za následok nedostatočnú izoláciu a tá by už neplnila svoju funkciu. Dôležité je používanie vhodných a na tento materiál určených lepidiel či tmelov a pien, bez prítomnosti organických rozpúšťadiel.