Deformácie karosérie zverte do rúk šikovným servisom

Krupobitie nie je nezvyčajný jav ani v našich zemepisných šírkach, je to skôr naopak, v posledných rokoch ich zažívame viac než dosť, a to má aj svoje následky. Nie je to len ohrozenie života či zdravia človeka, pretože krúpy s veľkosťou tenisovej loptičky dokážu aj ublížiť, no odnášajú si to aj naše štvorkolesové tátoše. Preliačeniny karosérie nevidí rád žiadny majiteľ motorového vozidla.

Automobil je vystavovaný rozličným vplyvom

S týmto problémom sa trápia mnohí vodiči, ktorých automobil parkuje na voľnom priestranstve a nie je tak chránený pred týmto prírodným úkazom. Autoservisy a opravovne však už majú s týmto svoje skúsenosti, ich dielňami už prešlo množstvo áut, ktoré potrebovali tieto služby a boli spokojní. Na opravu preliačenín využívajú metódu s názvom PDR, čo v preklade znamená Paintless dent repair. Táto umožňuje opraviť každú preliačeninu tak, že nie je nutné následné lakovanie karosérie, oprava po krupobiti je veľmi efektívna, rýchla, šetrná, výsledok je perfektný a na karosérii nie sú žiadne viditeľné poškodenia či zásahy, ktoré bolo nutné vykonať. Vozidlo je po oprave rovnaké ako predtým.

Opravovne pristupujú ku každému zákazníkovi zodpovedne a so zreteľom čo najkvalitnejšie prevedenej práce. Na opravy preliačenín formou PDR poskytujú doživotnú záruku, u nich máte garantovanú kvalitu práce a všetkých služieb, pretože už majú dlhoročné skúsenosti, medzinárodnú podporu a ku každému zákazníkovi pristupujú individuálne. PDR metóda je známa už 20 rokov, no u nás sa využíva len krátko. Medzi motoristami je však žiadaná, pretože čas opravy je krátky, minimalizujú sa náklady, vozidlo vyzerá po oprave ako predtým, pretože sa zachováva pôvodný lak, a tým sa nemení ani jeho zostatková cena. Túto formu opravy uznávajú aj poisťovne, servisy či fabriky.

Jazdiť musíme aj v zime

Existujú dva spôsoby opravy formou PDR metódy: preliačeniny sa vytláčajú špeciálnymi nástrojmi z vnútornej strany karosérie alebo vyťahovaním priehlbín z vonkajšej strany. Prvá možnosť je vhodná aj na opravu v nedostupnejších miestach, druhá možnosť sa využíva ak sa k poškodeným miestam nedá dostať zvnútra. Dokonalý výsledok sa dosiahne doklepaním drobných deformít. PDR lampa sa používa aj na zisťovanie voľným okom neviditeľných deformácií na karosérii.