Hlavné výhody jednoduchej spoločnosti na akcie

Nie je dnes ničí mimoriadnym, ak zamestnávatelia lákajú zamestnancov formou rozličných benefitov.

akcie

  • Čím je na trhu menej voľných pracovných miest, tým viac sa zamestnávatelia musia snažiť udržať si dobrého pracovníka, Ponúkajú mu v rámci svojich možnosti vyšší plat. S rastom platu prichádza ale nárast povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Zamestnávatelia teda skôr ponúkajú iný výhody. Mobil, počítač, auto aj na súkromné účely už nie sú ničím nové. Ponúka ich takmer každý. Ako teda motivovať pracovníka ?

Možno v blízkej budúcnosti to bude formou niekoľkých akcií jednoduchej spoločnosti-.

  • Vychádza sa zo základnej logiky- všetci sa lepšie staráme o to, čo nám patrí. Na tomto princípe boli voľakedy založený družstvá. Toto je ale predsa len – iba očakávaný vzťah je ten istý.

zisk
Motivačným prvkom bude napríklad vstupná akcia. Od práce zamestnanca bude teda závisieť aj jej prípadný hodnotový nárast. Viac bude zamestnancovi záležať aj na úspore nákladov. Bude chcieť viac šetriť. Vypínať svetlo, zatvárať vodu, hospodárne nakladať s materiálom. Zdá sa vám to málo ? Nie je to málo- tzv, režijné náklady a náklady za energie tvoria značnú časť vstupných nákladov.
Pracovník sa stáva zároveň ochrancov výrobného tajomstva. Odrazu nebude pre neho dobré pri pive v krčme tárať o tom, čo by malo byť obchodným tajomstvom.
Všetko závisí od množstva vydaných akcií. Ak ich bude vydaných napríklad 1000 a on bude vlastniť jednu jedinú- motivácia sa absolútne vytratí. Psychológovia budú musieť asi vypracovať kritickú hranicu počtu akcií. Každému je jasné, že a k má 1 z desiatich vydaných akcií- jeho vzťah k spoločnosti bude iný ako keď má 1 z desaťtisíc. Je to ako nemať nič. Viem, že to tak nie je. Ale v hlave človeka to vyvolá zákonite tento pocit a je po motivácii.