Do montáže klimatizácie sa nikdy nepúšťajte svojpomocne.

Inštalovanie novej klimatizácie nie je práve jednoduchá záležitosť ako si to myslia niektorí domáci majstri. Bez praktických skúseností a potrebného náradia môže byť namontovanie klimatizačnej jednotky svojpomocne veľkým problémom aj pre ináč zručných ľudí. Preto, ak ste sa už rozhodli pre nákup a montáž novej klimatizácie, prenechajte to na odborníkov s bohatými skúsenosťami.

klimatizácia

Ak vám niektorá firma po telefóne dokáže predať klimatizáciu a sľúbi aj jej montáž bez predchádzajúcej obhliadky bytu alebo rodinného domu, určite sa takejto spoločnosti vyhnite. Každej montáži totiž musí predchádzať obhliadka miesta, kde bude klimatizácia osadená a najlepšie je, ak to obhliadne pracovník, ktorý vykoná aj celú montáž. Na obhliadke väčšinou na seba narazia predstavy klienta a názory odborníka, kedy je potrebné zvážiť miesto vhodné na vývod kondenzačného potrubia, či miesto maximálnej účinnosti klimatizácie. Niekedy je problémom aj chýbajúci prívod elektrickej energie, ten vám však už dnes solídne firmy dokážu zabezpečiť kdekoľvek to je potrebné. Takáto obhliadka dokáže ušetriť veľa problémov pri montáži, preto ak hľadáte skutočných odborníkov v okolí Trnavy, obracajte sa na klimatizácia montáž Trnava Masterklima.

vŕtacie práce

Jednou z najťažších prác je vŕtanie montážneho otvoru, ktorý musí byť dostatočne veľký na prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky potrebnými káblami a potrubím na odvod kondenzátu. Ak vŕtanie prebieha v stene z mäkších materiálov, tak nie je to nič komplikované. Horšie je to s hrubými stenami z betónu, kedy je vytváranie otvoru komplikované aj s vhodným náradím. Na takýchto maličkostiach často stroskotajú amatéri, ktorí sa do tejto náročnej montáže pusta sami.

Aj ďalšie práce si vyžadujú skúsenosti a potrebné náradie, pričom aj zanedbanie zdanlivej maličkosti môže spôsobiť problémy pri prevádzke klimatizácie v budúcnosti. Ide o vašu nie práve lacnú investíciu, preto si na výbere montážnej firmy dajte skutočne záležať.