Žena v Islame (moslimská žena)


Chcem len poznamenať, že nie som podporovateľom islamu ako náboženstva a hlavného zdroja kultúrnych hodnôt, ako aj vzorov správania. Podľa môjho názoru je islam veľmi samo osebe radikálny, výber človeka je prísne obmedzený.  Je pravda, že kresťanstvo a islam sú v mnohých ohľadoch identické, dokonca aj v pochopení  toho, kto je žena. Povedala by som, že ešte pred začiatkom 20. storočia, ženy v islame mali viac práv a slobôd ako kresťanské ženy.

náboženství

Práva žien v islame
Nepochybne má moslimská žena určité práva ale v porovnaní s mužom má menej práv. Má právo na život, vzdelanie, ubytovanie, stravu, manželstvo z lásky, láskavý postoj k nej a tak ďalej a tak ďalej nie je to dosť? Viete, veľa feministov kričí všade, že práva moslimskej ženy sú veľmi, veľmi obmedzené. ÁNO, toto je nejakým spôsobom pravdivé  ale posúďte sami, pretože nemôžete mať neobmedzenú slobodu. Všetci feministi sa snažia o zavedenie západného modelu správania sa spoločnosti, čo vedie k morálnej degradácii. Povedzte mi, viete si predstaviť východnú ženu, ktorá je závislá na drogách, alkohole? Nie, v islamskej spoločnosti nie je taká vec možná .

1) Postavenie ženy v islame jej dáva príležitosť žiť šťastne, byť milovaná, užívať si pozemský a duchovný život. Ale nemala by robiť veci, ktoré jej muž neschváli.
2) Žena má obrovský zmysel, ale vo verejnosti, politike a ekonomike štátu je obmedzovaná. To znamená, že jej miesto a zmysel života sú domov, rodina, deti. V právnych otázkach hlas dvoch žien stojí za hlas jedného muža.
3) Oblečenie. Islam zakazuje zbavovať sa tých častí ženského oblečenia, ktoré Alah považuje za neprijateľné pre pohľad iných mužov.

muslimka

Takže urobme záver – žena v Islame má svoje práva a povinnosti, ktoré by nemali byť v rozpore s islamom, rodinou a manželom. Moslimská žena by nemala byť v rozpore s manželom, je povinná zapojiť sa do rodinných a domácich aktivít a muž je zodpovedný za jej bezpečnosť a finančnú podporu.