759 miliónov dospelých je negramotných a nemá potrebné povedomie na zlepšenie svojich životných podmienok a podmienok svojich detí.
 
Príčiny nedostatku vzdelania

Marginalizácia a chudoba

Pre mnohé deti, ktoré ešte nemajú prístup k vzdelaniu, je to pozoruhodné z dôvodu pretrvávajúcej nerovnosti a marginalizácie.

afrika.jpg

V rozvojových aj rozvinutých krajinách nemajú deti prístup k základnému vzdelaniu z dôvodu nerovností, ktoré vyplývajú z pohlavia, zdravia a kultúrnej identity (etnický pôvod, jazyk, náboženstvo). Tieto deti sa nachádzajú na okraji vzdelávacieho systému a nemajú prospech z učenia, ktoré je nevyhnutné pre ich intelektuálny a sociálny rozvoj.

Faktory spojené s chudobou, ako je nezamestnanosť, choroba a negramotnosť rodičov, znásobujú riziko miery predčasného ukončenia školskej dochádzky dieťaťa o 2 roky.

Mnohé deti zo znevýhodneného prostredia sú nepochybne nútené vzdať sa svojho vzdelania v dôsledku zdravotných problémov súvisiacich s podvýživou alebo s cieľom pracovať a poskytovať podporu rodine.
 
Finančný deficit rozvojových krajín

Univerzálne základné vzdelanie je pre mnohé štáty veľkým problémom.
Mnohé rozvíjajúce sa krajiny nemajú primerané finančné zdroje potrebné na vytvorenie škôl, poskytovanie školiacich materiálov, ani nábor a vzdelávanie učiteľov. Finančné prostriedky prisľúbené medzinárodným spoločenstvom vo všeobecnosti nepostačujú na to, aby umožnili krajinám vytvoriť vzdelávací systém pre všetky deti.

student.jpg

Rovnako nedostatok finančných prostriedkov má vplyv na kvalitu výučby aj z dôvodu veľkého počtu detí v triedach.

Toto vedie k spájaniu rôznych úrovní vzdelávania, čo neumožňuje každému jednotlivému dieťaťu využívať výhody vzdelávania prispôsobeného jeho potrebám a schopnostiam. Výsledkom je, že miera predčasného ukončenia školskej dochádzky a zlyhanie vzdelávania zostávajú vysoké.

Právo na vzdelanie – aká je situácia vo svete?
5 (100%)2