Bublinkové obálky a ich využitie

Sú situácie, keď sa plastové obálky nahrádzajú veľmi ťažko. Ale aj plastové obálky môžu byť rozumne eko, ak budú vyrobené ideálne zo 70 % z recyklátu a vaši zákazníci sa ich po rozbalení pokúsia znova použiť a až potom ich recyklujú. Pokiaľ si nie ste istý, že ich naozaj potrebujete, radšej sa im vyhnite. Bublinkové obálky sa skladajú totiž z dvoch častí (papier a plast) a kvôli tomu sa neľahko triedia. Ľudia ich navyše triediť vôbec nevedia a bublinkové obálky tak často končia v smetiaku. Skúste sa zamyslieť nad lacnejšími plastovými obálkami, alebo papierovými poštovými obálkami. A pokiaľ potrebujete vyššiu ochranu, za úvahu môžu stať aj pevné kartónové obálky. Rozhodnutie, ktorý materiál je ekologický, nie je len o tom, či obsahuje plast.

envelope-997009_640

Do úvahy treba brať aj to, aké zdroje boli na výrobu materiálu využité alebo ako sa s obalom naloží, až splní svoj účel. Možno ho ľahko recyklovať? Jasné pravidlá, ako postupovať, ale neexistujú. Dobrým príkladom môže byť porovnanie obalu z čistého nerecyklovaného papiera vyhodeného do popolnice a plastového obalu z recyklátu, ktorý ešte nájde uplatnenie ako výplň do krabice. Zatiaľ čo na výrobu papiera padne okrem veľkého množstva aj veľké množstvo energie, plastový obal okrem energie potrebnej na recykláciu nevyužil žiadne ďalšie zdroje. Papierový obal po svojom použití zamieril do zmiešaného odpadu, ktorý je nutné opäť spracovať, zatiaľ čo plastový obal ďalej koluje a slúži ako výplň. Ako vidíte, na použitý materiál je teda nutné pozerať nielen z pohľadu jeho zloženia, ale brať do úvahy aj to, ako vzniká alebo čo sa s ním po použití stane. Teraz, keď už máte predstavu o tom, za akých okolností sa budete do ekologické balenia púšťať, urobíme vám malú radosť. Vodítka, ako vybrať čo možno najekologickejší variant obalu predsa len existujú. Obal musí v prvom rade chrániť. Následné vratky a doposielky spojené s reklamáciami zanechávajú kvôli nutnosti prepravovať tovar tam a späť ekologickú stopu v podobe emisií a spotreby pohonných hmôt. Použitie plastov nemusí byť vždy problém. Ak posielate tovar, ktorý potrebujete ochrániť proti vlhkosti, je na to najlepší práve plast.

office-supplies-7

Môžete ale využiť obaly z recyklovaného plastu a keď budete svojich zákazníkov informovať, aby sa pred vytriedením vaše obaly pokúsili ešte využiť, urobíte pre prírodu viac ako väčšina ostatných. Minimalizujte množstvo výplňového materiálu. Pokiaľ nie je bezpodmienečne nutný. Znížite tým svoje náklady, ušetríte prácu zákazníkom s triedením a pomôžete aj prírode. Dajte prednosť certifikovaným obalom, ktoré majú garantované, že boli získané udržateľným spôsobom. Vyhnite sa obalom, ktoré sa zle triedia. Typicky ide o obaly zložené z rôznych vrstiev a materiálov, ktoré od seba možno len ťažko oddeliť ako bublinkové obálky alebo doypacky. Odpad z týchto obalov potom zriedkakedy končí v niektorom z farebných kontajnerov. Vyzvite zákazníkov, nech recyklujú. Pokiaľ využívate obaly, ktoré možno ľahko triediť a recyklovať, vyzvite zákazníkov, nech vám pomôžu s recykláciou. To poslúži prírode a pomôže aj vašej značke. Vyhýbajte sa takzvaným oxodegradabilným plastom. Tie sú vyrobené z ropy a na ekologické sa len hrajú. V skutočnosti sa totiž rozložia na takzvané mikroplasty. Teda miniatúrne čiastočky plastov, ktoré sa dostávajú do vodných zdrojov a v konečnom dôsledku škodia prírode ešte viac než obyčajné plasty.