Pamiatky prvej svetovej vojny

Nájdite najzaujímavejšie spomienky z prvej svetovej vojny,
zoznámte sa s osobnými príbehmi a s rodinnými relikviami.


Hľadanie

Pomocou detailného vyhľadávania nájdete položky podľa jednotlivých kategórií, miest či majiteľov.


Mapa

Pomocou interaktívnej mapy si môžete vybrať položky patriace k danému miestu jedným klikom.


Prispejte

Zoberte svoje fotografie či dokumenty z prvej svetovej vojny do najbližšieho múzea, ktoré Vám po digitalizácii vrátime.


Projekt

Dozveďte sa viac o projekte, prečítajte si ďalšie detaily.


Kontakt

Chcete položiť otázku, alebo povedať svoj názor?
Môžete nájsť niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať.


O projekte

Do projektu sa zapojilo šestnásť múzeí od Komárna po Kráľovský Chlmec. Popri tom počítame s pomocou občanou, nakoľko našim prvoradým cieľom je, aby sa vykreslil obraz dopadu prvej svetovej vojny na náš región pomocou osobných spomienok, príhod a rodinných relikvií.

Gabriella Jarábik, riaditeľka

Sto rokov, vzdialenosť štyroch generácií ešte dáva nádej, že vo viacerých rodinách sa nájdu predmety a k nim sa spájajúce osobné príbehy, ktoré sa ešte môžu zachrániť pred definitívnym zánikom.

Evin Hussein, publicista


Putovná výstava

Výstavný projekt chce, okrem bohatého zbierkového materiálu, prezentovať aj výsledky úspešnej digitalizačnej kampane ( zozbierané dokumenty, pamiatky a fotografie), ktorá bola zahájená v októbri 2013 s názvom Rodinné príbehy z prvej svetovej vojny. Organizátori výstavy a autori projektu chcú oboznámiť širokú verejnosť s udalosťami prvej svetovej vojny, zároveň prezentovať lokálne „mikropríbehy“ vo forme putovnej výstavy, ktorá modernou a interaktívnou formou umožňuje návštevníkom spoznávať dejiny a život počas prvej svetovej vojny.

Miesta putovnej výstavy:
júl – október 2014 : Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
november – február 2014 : Mestské múzeum, Fiľakovo
marec – jún 2015 : Múzeum Jána Thaina, Nové Zámky
júl – november: Banícke múzeum, Rožňava
december – april 2015 : Mestské múzeum, Senec
máj – august 2015 : Podunajské múzeum, Komárno


Zodpovedný za projekt
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2014.